Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Khenpo Taši Končoks Rinpoče

Khenpo Taši Končoks Rinpoče ir viens no labākajiem filozofijas zinātājiem un pieredzes bagātākajiem Mahāmudras praktizētājiem Drikung tradīcijā. Viņš ir saņēmis plašas zināšanas un spēka dāvinājumus no saviem skolotājiem, tostarp no Viņa Svētības Drikung Kjabgona Čecanga Rinpočes un apskaidrību sasniegušā meistara Drubvanga Rinpočes. Sešus gadus dzīvodams nošķirtībā, khenpo no Viņa Eminences Drubvanga Rinpočes saņēma īpaši dziļās pamācība Mahāmudrā un Dzogčenā. Viņa Eminence Drubvangs Rinpoče atzina khenpo par cītīgu praktizētāju, un reiz viņam sacīja: "Es esmu pārvarējis jebkādu pieķeršanos samsārai. Tagad tas ir tavs uzdevums: tālāk nodot zināšanas visu dzīvo būtņu labumam". Izteicis šos vārdus, viņš atdeva skolniekam savas mazās lūgšanu bundziņas. Mīļotā skolotāja vārdu spēcināts, khenpo sniedz mācības daudziem sekotājiem visur pasaulē, arī khenpo un retrītu meistariem.

Khenpo Končoks Taši Rinpoče ir dzimis 1963. gadā Ladākhā. Deviņu gadu vecumā viņš kļuva par mūku Lamajuru klosterī. Vairāku khenpo, tai skaitā Khenčena Tuptena un Khenčena Kjungas Vangčuka vadībā tika apgūta budisma filozofija. Ieguvis khenpo grādu, viņš vienpadsmit gadus pasniedza filozofiju Drikung Kagju institūtā Dehradunā, Indijā, un tur tika iecelts par klostera priekšnieku. Visu šo laiku khenpo turpināja saņemt mācības un norādījumus no Viņa Eminences Drubvanga Rinpočes, ar kuru khenpo ir īpaša karmiska saikne. Drubvangs Rinpoče ir devis viņam dziļākās pamācības Mahāmudrā un Dzogčena praksēs, kā arī atbilstoši autentiskiem Džigtena Sumgona norādījumiem veica "Gončig" teksta pārnesi.

1994. gadā, kad Viņa Svētība Drikung Kajbgons Čecangs Rinpoče deva spēka dāvinājumu un svētību, khenpo praktizēja piecu daivu Mahāmudru un jidamu. Kad 2001. gadā no Drubvanga Rinpočes bija saņemta "Čagčen Gangma" Mahāmudras pārnese, ko Tilopa bija devis Naropam, un no drupona Taši Rabtana - Naropas Sešas Jogas, khenpo devās uz Tatopani Nepālā un pavadīja tur trīs gadus stingrā retrītā. Visu šo laiku viņš bija Drubvanga Rinpočes pilnīgā aizgādībā, uzturēdams ar viņu nepārtrauktu kontaktu. Beidzoties retrītam, khenpo Taši tūlīt pat sāka vēl vienu, šoreiz vienā no Milarepas svētajām vietām Ņjaņjonā, Lapči. Pēc retrīta Viņa Eminence Garčens Rinpoče un Viņa Eminence Drubvangs Rinpoče lūdza, lai khenpo Taši tālāk nes mācības, kuras ir tik ļoti nepieciešamas visām dzīvām būtnēm. Būdams klostera priekšnieks Džangčublingā, Dehradunā, khenpo kā lielisks praktizētājs un viens no Drubvanga Rinpočes galvenajiem skolniekiem saņēma no viņa rokām Dharmas apģērbu.

Tagad khenpo Taši Rinpoče galvenokārt atrodas retrītos Himalaju kalnos Mustangas apgabalā, Nepālā.

Aicinājums būt par joginu

Visus cilvēkus visos laikos ir piesaistījušas pārsteidzošas, neparastas lietas. Tas visā pilnībā attiecas uz apslēptajām Austrumu mācībām. Piemēram, kad Rietumos vērsās plašumā joga, tā uzreiz piesaistīja cilvēku uzmanību. Šobrīd joga ir ieņēmusi stabilu vietu modernajā dzīvesveidā. Ja mums ir kāds priekšstats par jogu, tad varam iztēloties, kas ir jogins (nevis jogs). Ar jogu parasti saprotam cilvēku, kurš praktizē hinduistu tradīciju. Par joginu dēvē cilvēku, kurš ir budisma praktizētājs.

Joginu var pazīt pēc īpašas matu sasukas. Ir tradīcija, dzīvojot nosķirtībā, negriezt matus. Jo ilgāk jogins ir retrītā, jo garāki viņa mati, kas tiek saņemti mezglā uz galvas. Jogins ir atsacījies no visa pasaulīgā, dzīvo kā vientuļnieks, jo tikai vientulībā ir iespējams gūt virsroku pār prātu: savaldīt emocijas, uzveikt bailes, pārvarēt aizspriedumus un šaubas, un galu galā pilnīgi atbrīvoties no ciešanām. Tiek uzskatīts, ka cilvēks, ilgu laiku pavadījis nošķirtībā, smalkāk apjēdz realitātes būtību. Tā notiek atbrīvošanās no pasaulīgām ciešanām, ko izraisa lietu būtības nezināšana, un cilvēks, iemantojis viedumu un garīgā praktizētāja kvalitātes, spēj arī citus vest pa atbrīvošanās ceļu.

Tibetiešu vientuļnieku tradīcija ir ļoti sena, un pieejas ir atšķirīgas. Ir tradīcijas, kurās meistars var nosūtīt skolnieku retrītā uzreiz, bez jebkādas teorētiskas sagatavošanas tikai sniedzot īsas norādes. Citās nošķirtību ievada dziļas filozofijas studijas. Taču sekotāji, kuri pirms ilgstošiem retrītiem būtu visās niansēs apguvuši budisma filozofiju, ir mazākumā.

Dodoties dzīvot nošķirtībā, ir ļoti svarīgi izprast, ko gala rezultātā vēlamies sasniegt. Cilvēks, kurš ir daudzus gadus veltījis studijām un praksēm nošķirtībā, kļūst par meistaru un spēj veikt to, ko mēs mēdzam dēvēt par brīnumu: paredzēt nākotni, dziedināt apsēstos, ietekmēt laikapstākļus utt. Stāsta, ka daži jogini ķīniešu iebrukuma laikā tādā veidā ir aizsargājuši klosterus: izraisījuši negaisus un nojaukuši ceļu ķīniešu karaspēkam. Šādi "brīnumi" ir iespējami, kad cilvēks pilnībā pārvalda prātu, ķermeņa enerģijas un izprot lietu dabu.

No 4. līdz 8. decembrim Rīgā viesosies khenpo Taši Končoks Rinpoče. "Khenpo" nozīmē zinātnisko grādu, un "rinpoče" - garīgās prakses pilnību. Viņš ir viens no retajiem īstenojumu sasniegušajiem joginiem. Khenpo Končoks Taši Rinpoče ir viens no lielākajiem filozofijas zinātājiem un Mahāmudras praktizētājiem Drikung tradīcijā.

Khenpo Končoks Taši Rinpoče ir dzimis 1963. gadā Ladākhā. Deviņu gadu vecumā viņš kļuva par mūku Lamajuru klosterī, kur studēja budisma filozofiju. Ieguvis khenpo grādu, viņš vienpadsmit gadus bija pasniedzējs Drikung Kagju institūtā Dehradunā, Indijā un arī klostera priekšnieks. No sava apskaidrotā meistara Drubvanga Rinpočes khenpo saņēma īpaši dziļus norādījumus Mahāmudras un Dzogčena praksēs. Būdams klostera priekšnieks Džangčublingā, Dehradunā, khenpo kā lielisks praktizētājs un viens no Drubvanga Rinpočes galvenajiem skolniekiem saņēma no viņa rokām Dharmas apģērbu. Drubvangs Rinpoče reiz viņam sacīja: "Es esmu pārvarējis jebkādu pieķeršanos samsārai. Tagad tas ir tavs uzdevums: tālāk nodot zināšanas visu dzīvo būtņu labumam". Izteicis šos vārdus, viņš atdeva skolniekam savas mazās lūgšanu bundziņas.

Tagad khenpo Taši Rinpoče galvenokārt dzīvo nošķirtībā Himalaju kalnos Mustangas apgabalā, Nepālā. Taču, sekojot sava mīļotā skolotāja norādījumiem, khenpo sniedz mācības visā pasaulē, arī citiem khenpo un retrīta meistariem. Rinpoče apmeklēs Latviju sava Eiropas brauciena laikā. Viņš, balstoties uz klasiskajiem budisma tekstiem, izskaidros, kā atbrīvoties no negatīvisma mūsu prātā.