Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Retrītu meistars Igors Lopatins

Lama Igors (Končoks Tinle) aptuveni astoņus gadus pavadīja nošķirtībā Indijā un Nepālā un veiksmīgi paveica tradicionālo trīs gadu retrītu. Viņš ir praktizējis Himalaju svētajās vietās, tostarp Lapči kalnā, kas ir īpašs, saistīts ar daudzināto tibetiešu joginu Džecunu Milarepu.

Retrīta meistara darbs ir izvadīt praktizētāju cauri visiem nošķirtības prakšu posmiem. Viņš ir atbildīgs par to, lai praktizētāji tiek precīzi informēti un, cik vien iespējams, izvairītos no kļūdām.

Lama Igors ir saņēmis visus druponam nepieciešamos norādījumus no saviem skolotājiem, īpaši no pazīstamā Drikung līnijas meistara Nubpas Rinpočes, kā arī no sava galvenā drupona Lapči kalnā Dordzina Tondrupa Paldena. Viņam ir arī Drikung Kagju līnijas galvas Kjabgons Čecangs Rinpočes svētība attīstīt trīs gadu retrītus Krievijā. Skolotāju svētīts, lama Igors kopš 2016. gada aktīvi māca Dharmu Rietumvalstīs.


Interivija ar lamu I.Lopatinu