22. - 25. februārī - Milarepas dziesmas ar Druponu Tseringu Rinpoče

Drupons Tserings Rinpoče. Biogrāfija.

Notiks audiences. Sīkāk...

Pieteikties pa tālr. +371 28806681.

Milarepas dziesmas ir augstāko īstenojumu sasnieguša joga pieredze, kas var kļūt par mūsdienu “pilsētas jogu” iedvesmas avotu. Pamatojoties uz Drupona Tseringa Rinpoče ilggadējo pieredzi teroijā un praksē, aplūkosim īpaši svarīgus momentus. Lekcijas norit draudzīgā gaisotnē, taču ievērojot visus budisma prakses elementus.

Piektdien 22. februārī:

- 18:30 - 21:00 - Iesvetījums un skaidrojums par Ači praksi;

Sestdien 23. februārī:

- 11:00 - 13:00 - Iesvetījums un skaidrojums par Dzambalas praksi;

- 14:30 - 18:00 - Skaidrojums un Ači prakse; Skaidrojums un Dzambalas prakse;

Svētdien 24. februārī:

- 10:30 - 13:00 - Milarepas dziesmas;

- 15:00 - 18:00 - Milarepas dziesmas;

Pirmdien 25. februārī:

- 18:30 - 21:00 - Milarepas dziesmas; Milarepas tsogs

Ieteicams ziedojums: visas dienas - € 35, viena diena - € 12, viena lekcija - € 7.

Audiences. Tiek veikts pieraksts uz individuālām audiencēm ar Rinpoče. Tālr. 28806681.

Par autoru. Milarepa ir unikāla persona budismā. Jaunībā viņam nācās saskarties ar rūgtu netaisnību. Lai pārestības atmaksātu, Milarepa pats kļuva par pāridarītāju, tādējādi radīdams daudz ciešanu. Taču neviltota tiekšanās sasniegt patiesu laimi ļāva viņam satikt citu diženu meistaru – Marpu. Marpas vadīts, Milarepa veica ceļu no ļaundara līdz lieliskam jogam. Milarepa var kalpot par izcilu piemēru, kā patiešām jebkurš cilvēks, ja vien ir iedvesmas pilns un uzcītīgs, spēj sasniegt gara virsotnes, lai kāda ir bijusi viņa pagātne.

Atturieties no postīgā,

Lieciet lietā krietnumu!

Milarepa

Par tēmu. Savu pieredzi Milarepa ir izpaudis dzejā, ko pazīst kā “Milarepas simttūkstoš vārsmas”. Tas ir unikāls avots mūsdienu “pilsētas jogiem”. Mūsu kultūrā vientuļnieka dzīve, īpaši jaunu ļaužu vidū, ir grūts, šaubu un izaicinājumu pilns ceļš. Taču, lai to ietu, nav katrā ziņā jādzīvo vienam vai nošķirtībā. Iekšēja apcere vienmēr ir dziļi personīga pieredze, un ir maz cilvēku, ar kuriem tajā iespējams dalīties. Tas, kurš izvēlējies šādu dzīvi, ir “pilsētas jogs”. Milarepas dziesmas ir augstāko īstenojumu sasnieguša joga pieredze, kas var kļūt par mūsdienu “pilsētas jogu”iedvesmas avotu.

Par mācībām un skolotāju. Vairāku dienu gaitā skarsim prāta tēmu, “tā, kā ir” stāvokli jeb Mahāmudru – lielo zīmogu. Tēma nav vienkārša, un lai to skaidrotu, ir vajadzīgs prasmīgs skolotājs. Ceringam Rinpočem ir nepieciešamā pieredze. Viņš ir izgājis pilnu klostera izglītības kursu un izpelnījies āčārjas (āčārja - “tas, kurš dzīvo tā, kā māca”) zinātnisko grādu. Cerings Rinpoče daudzus gadus mācījās arī pie diženā Garčena Rinpočes, un pārstāv viņu visos Garčena Rinpočes centros Eiropā. Savu bagātīgo zināšanu krājumu Cerings Rinpoče guva un vairoja, ilgus gadus pavadīdams nošķirtībā. Lamas Ceringa Rinpočes budisma filozofijas zināšanas, meditācijas prasmes un unikālās īpašības ir atzinis Drikung Kagju pārmantojamības līnijas galva Viņa Svētība Drikung Kjabgons Čecangs Rinpoče un citi lieli skolotāji. Pamatojoties uz seno mācību un praksi, aplūkosim īpaši svarīgus momentus. Lekcijas norit draudzīgā gaisotnē, taču ievērojot visus budisma prakses elementus. Šīs mācības piedāvā lielisku iespēju gan iepazīties ar budisma filozofiju un analītisko praksi, gan spēcināt sevi šajā ceļā un kāpināt savu pieredzi.