Kontakti

Draudzes centra adrese:

Tērbatas iela 74, Rīga, Latvija, LV-1001 (otrais stāvs)

E-pasts: info@drikung.lv

M.tālr: +371 2925 2243

Facebook: Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community


Draudzes rekvizīti:

Draudze "RIGA DRIKUNG NGADEN CHOLING"

Reģistrācijas numurs: 40801051607

Juridiskā adrese: Rīgas iela 2-4, Carnikava,

Carnikavas nov., LV-2163


Sabidriskā labuma organizācijas statuss:

Lēmums no 01.10.2015 par statusa piešķiršanu


Konts bankā:

Banka: "SWEDBANK" AS

BIC/SWIFT kods: HABALV22

Konta Nr.: LV31HABA0551031866869