Par mums - Riga Drikung

Latvijas Drikung Kagju budistu kopiena kā Tibetas Vadžrajānas budisma praktizētāju apvienība izveidojās pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Deviņdesmito gadu sākumā, pateicoties mūsu skolotāja un iedvesmotāja godājamā XII Končoga Tenzina Rinpočes (Nubpas Rinpočes) norādījumiem, tika reģistrēta pirmā oficiālā kopiena (reliģiska organizācija).

Riga Drikung ir saīsinājums no Riga Drikung Ngaden Čoling

Kopienas nosaukumu ‒ Riga Drikung Ngaden Čoling ‒ 2010. gada 18. jūlijā Nubpa Rinpoče dāvāja piecu daivu Mahāmudras retrīta laikā Latvijā. Nosaukums nozīmē ‒ Drikung neizmērojamais prieks (Riga Drikung) piecu daivu Mahāmudras mācības vieta (Ngaden Čoling). Riga Drikung Ngaden Čoling ir pārmantojusi pamatideju no iepriekšējām kopienām, kuras, attīstoties un apdziestot, bija radušas turpinājumu cita citā.

Savā darbībā mēs cenšamies līdzsvarot mācības, retrītus un iknedēļas prakses. Aicinām īstenus meditācijas meistarus un filozofijas zinātājus. Tie ir gan Drikung Kagju līnijas skolotāji, gan citu tradīciju pārstāvji. Budas mācību pieņemam no dažādu skolu un virzienu meistariem, taču praksēs cenšamies pieturēties pie Drikung Kagju tradīcijas.

Lai arī kopiena negūst peļņu no mācībām, un tai nav sponsora, visas ikdienas prakses centrā ir bez maksas un visiem pieejamas. Taču centra uzturēšana ir saistīta ar konkrētiem regulāriem izdevumiem. Visi ziedojumi tiek izlietoti, apmaksājot mācību rīkošanas tēriņus (transports, izmitināšana, ziedojumi skolotājam, tulkam un tml.) Visi pasākumi ir bezpeļņas. Tiecoties uzturēt aktīvu darbību un saprātīgi pārvaldīt izdevumus, Latvijas Riga Drikung kopiena kārtējos maksājumus cenšas segt no atbalstītāju brīvprātīgiem ziedojumiem. Finansiāls atbalsts vienmēr ir aktuāls. Kopiena nepraktizē pastāvīgu konkrētu summu iekasēšanu, tikai mudina dažādos veidos atbalstīt aktivitātes, tādējādi īstenojot personiskās sešu pilnveidību (pāramitu) prakses. Sīkāk par kopienas darbību var uzzināt mūsu Facebook lapā.

Kopiena ir starptautiskā Drikung Kagju centru tīkla oficiāla locekle (skat. sīkāk) Mūsu centrs cenšas atbalstīt dažādus starptautiskus notikumus: kopīgi aicinām skolotājus un palīdzam rīkot liela mēroga pasākumus. Vienmēr labprāt dalāmies ar informāciju, Dharmas prakšu un centra vadīšanas pieredzē.

Kopš 2012. gada kopiena uztur Budisma kultūras un meditācijas centru "Riga Drikung" Rīgā, Tērbatas ielā 74. Aicinām apmeklēt mūsu centru prakšu (nodarbību) dienās. Centrs tiek atvērts pusstundu pirms prakšu sākuma, un slēgts stundu pēc nodarbībām. Sīkāk skat. notikumu kalendārs. Būsim priecīgi jūs sveikt gan kā jaunos praktizētājus, gan vienkārši kā viesus.