Atbalstiet mūs

Draugi!

Latvijas Drikung Kagju draudze pastāv kopš deviņdesmito gadu beigām. 2018. gadā oficiālajai organizācijai ir piešķirta pastāvīgā reģistrācija. Oficiālo nosaukumu – Riga Drikung Ngaden Čoling (Piecu iejomu Mahāmudras (Ngaden Čoling) prieka kalns (Riga)) – dāvāja garīgais dibinātājs Končogs Nubpa Rinpoče. 2015. gadā draudze ieguva sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tāpēc valsts daļu ziedoto līdzekļu ņem vērā un atmaksā. Kopš 2012. gada draudze uztur meditācijas un budisma kultūras centru Riga Drikung (Rīgā Tērbatas ielā 74).

Savā darbībā mēs tiecamies līdzsvarot mācības un retrītus un ikdienas prakses. Mēs aicinām patiesus meditācijas un teorētisko zināšanu meistarus, palīdzam rīkot lielus pasākumus, arī Viņa Svētības Dalailamas mācības.

Pati kopiena tēriņus neprasa, taču centra uzturēšana ir saistīta ar konkrētiem regulāriem izdevumiem (nomas nauda, komunālie maksājumi, bankas pakalpojumu un administrēšanas izmaksas). Izdevumus prasa arī mācību un retrītu rīkošana. Visa šiem mērķiem iegūtā summa tiek izlietota izdevumu segšanai, ziedojumam skolotājam, tulkam, un ziedojumiem mūsu kopienas mūkiem. Visi mūsu rīkotie pasākumi ir bezpeļņas. Kaut arī kopiena negūst ienākumus no mācībām, un tai nav sponsora, visas ikdienas prakses centrā ir par brīvu.

Tiecoties saglabāt rosību savā darbībā un saprātīgi sakārtot izdevumus, Latvijas Drikung draudze cenšas kārtējos izdevumus segt no biedru naudas iemaksām un labprātīgiem ziedojumiem. Draudze nepieturas pie kārtības, kad regulāri tiek ziedotas konkrētas summas – tikai mudina būt aktīviem jebkurā veidā. Saskatot, ka draudzes aktivitāšu uzturēšana saskan ar personīgo sešu pilnību praksi, aicinām visus, kam tas rūp, atbalstīt centra darbīgumu ar ziedojumiem / biedra naudu un piedalīšanos kopīgajās praksēs.


Draudze "RIGA DRIKUNG NGADEN CHOLING"

Reģistrācijas numurs: 40801051607

Konta Nr.: LV31HABA0551031866869

BIC/SWIFT kods: HABALV22


Visu labu vēlot,

jūsu Drikung komanda